Αναλαμβάνουμε το ετήσιο service του A/C για την καλή λειτουργία του συστήματος.

Επισκευάζουμε επίσης και τυχόν βλάβες στο σύστημα κλιματισμού.

                     stathis ac